Skip to content

PERFORMANCE MARKETING GJORT RIGHT.

MaxBounty er et bransjeledende ytelsesmarkedsforingsnettverk som forbinder palitelige og dyktige tilknyttede markedsforere med overvurderte hoyt betalende annonsorer pa en kostnad per handling-basis.

SISTE NYTT.

NETWORK UPDATES. FEATURED CAMPAIGNS. PROMOTION DETALJER.

Tjen $ 125 bonuser pa to lanetilbud i februar.

GRATIS Webvert na tilgjengelig for MaxBounty-partnere.

Reisekampanje Kiwi.com tilbyr vinter RevShare-inntekter.

Velge lonnsomme nisjer for det nye aret.

Finn MaxBounty pa Affiliate Summit West denne helgen.

Gjor brukt reise Go-a-tilbudet ledende til X-mas.

Kjor Bitcoin-forelesninger Tilbyr a kapitalisere pa nyeste BTC-overspenning.

RevShare tilbyr RoseGal.com klar for Big Black Friday Weekend.

Stem pa MaxBounty som ditt # 1 CPA-nettverk av aret!

Det # 1 CPA-nettverket i verden. I over et tiar har MaxBounty omdefinert betydningen av tillit mellom annonsorer og tilknyttede selskaper.

Takk for din interesse for MaxBounty. Hva vil du kontakte oss om?

Affiliate Sporsmal.

Dette er ikke et program, men et skjema for a sende oss tilknyttede relaterte sporsmal. Hvis du er interessert i a bli en MaxBounty-tilknyttet, bor du fylle ut soknadsskjemaet pa denne siden, ellers gi oss beskjed om hva som er oppe i feltet nedenfor.

Annonser med MaxBounty.

Gi oss beskjed om et produkt / en tjeneste du tror kan v re til nytte for oss!

Generell tilbakemelding.

Rapporter misbruk av tjenesten.

PR.

Takk for din interesse! Vi kommer tilbake til deg sa snart som mulig!

Vilkar og betingelser.

DENNE AFFILIATE AVTALEN ("Avtalen"), sammen med eventuelle endringer, inngas av og mellom MaxBounty, ULC ("MaxBounty") og den part som sender soknaden for tilknyttet status ("Affiliate"), ogsa omtalt her i fellesskap som partene ("partene", hver en "parti"). Denne tilknyttede avtalen kompletterer alle andre kampanjevilkar som senere er avtalt av Affiliate.

I BETRAGTNING, vil MaxBounty og Affiliate onske a fastsette vilkarene og betingelsene i denne tilknyttede avtalen som mer spesifikt angitt heri;

Dermed er partene enige om a v re juridisk bundet som folger:

1.1. "Opt-in" eller "Opt-in" betyr at forbrukeren har gjort et aktivt, bekreftende valg for a motta annonser fra affiliate.

1.2. "Bruker" betyr enhver person som bruker Internett.

1.3. "Handling" betyr at en bruker har fullfort en handling (for eksempel et klikk, salg, ledelse eller anrop) definert av annonsoren eller MaxBounty.

1.4. "Nettverk" betyr annonseringsnettverket som drives av MaxBounty, som bestar av partnere og annonsorer.

1.5. «Annonsor» betyr annonsoren, annonsoren eller reklamebyraet som tilbyr annonser til MaxBounty for bruk av Affiliate.

1.6. «Annonse» betyr reklamen i form av grafikk og / eller tekst som leveres til MaxBounty for inkludering i MaxBounty-nettverket og gjores tilgjengelig for Affiliate-bruk.

1.7. "Spam" betyr uonsket bulk e-post hvor mottakerne ikke har avtalt pa forhand for a motta annonser.

1.8. «Kampanjebetingelser» betyr de spesifikke retningslinjene for hver annonsorkampanje som angitt i MaxBounty-nettverket.

2.1. MaxBounty kan fra tid til annen endre, erstatte eller supplere avtalen, inkludert men ikke begrenset til endring av annonsorutbetalinger, ved a legge ut en oppdatert avtale eller kampanjebetingelser pa MaxBounty-nettstedet, og det skal anses som omgaende umiddelbart med mindre annet er angitt, og Affiliate vil bli vurdert a ha samtykket til, og ble enige om a v re bundet av, den oppdaterte avtalen eller kampanjebetingelsene. Det er Affiliatens ansvar a lese og holde seg oppdatert med Avtale- og kampanjevilkarene med eller uten varsel om endring fra MaxBounty.

3. Affiliate Krav.

3.1. Affiliate er gjenstand for gjennomgang og kan avvises av en eller annen grunn, og til enhver tid, av MaxBounty.

3.2. Affiliate ma sende gyldig og korrekt kontaktinformasjon, inkludert men ikke begrenset til navn, e-postadresse, gateadresse og telefonnummer. Affiliate ma sorge for at denne informasjonen alltid er oppdatert til enhver tid innenfor MaxBounty Network. Affiliate ma noyaktig, tydelig og fullstendig beskrive alle salgsfremmende metoder i deres beskrivelser og gi tilleggsinformasjon nar det er nodvendig.

3.3. Affiliate nettsteder ma ikke v re forbundet med eller inneholde ulovlig aktivitet, pornografisk, uanstendig, rasistisk eller hatfullt innhold, eller villedende reklame, piratkopiering, injurier eller rekrenkende utsagn.

3.4. Affiliate nettsteder ma ikke inneholde noen mekanismer som kan lastes ned til en brukers datamaskin uten brukerens eksplisitte kunnskap og samtykke.

3.5. Etter eget skjonn, hvis MaxBounty til enhver tid anser Affiliates nettsted eller reklameaktiviteter er i strid med vilkarene i avtalen, skal Affiliate termineres fra Nettverket og skal miste alle provisjoner og inntekter.

4. Affiliate regler.

4.1. Unnlatelse av a overholde folgende regler er et brudd pa avtalen og vil resultere i umiddelbar oppsigelse av Affiliate fra MaxBounty Network med fortabelse av alle belop som skyldes Affiliate.

4.2. Affiliate ma ikke laste annonsorens nettside i et rammesett eller iframe med mindre forhands skriftlig godkjenning er hentet fra MaxBounty.

4.3. Affiliate ma ikke endre annonsene levert av MaxBounty pa noen mate med mindre forhands skriftlig godkjenning er oppnadd fra MaxBounty.

4.4. Affiliate ma angi om han bruker incentivtrafikk, og bare gi incentiver til brukere til a svare pa annonser med tillatelse fra MaxBounty og annonsoren som angitt i nettverks- og kampanjebetingelsene, eller skriftlig. MaxBounty forbeholder seg retten til a definere begrepet insentiv.

4.5. Affiliate ma ikke gjore misvisende eller nedsettende uttalelser, muntlig eller skriftlig, om noen Annonse, Annonsor eller MaxBounty.

4.6. Affiliate ma godta periodisk kommunikasjon fra MaxBounty. Denne kommunikasjonen kan v re i form av e-post, direktemeldinger, post, telefon eller faks.

4.7. Affiliate ma ikke vise noen annonse i tredjeparts nyhetsgrupper, sosiale nettverk, meldingsbrett, blogger, koblinger garder, tellere, chatrooms eller gjesteboker uten samtykke fra en slik tredjepartsenhet.

4.8. Affiliate ma overholde alle kampanjebetingelser som angitt i annonser.

4.9. Affiliates ma ikke bruke SMS / tekstmeldinger for a levere annonser til brukere.

4.10. Affiliate ma ikke generere noen handlinger i darlig tro eller gjennom falske mekanismer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, a generere egne handlinger ved hjelp av manuelle eller automatiserte prosesser, feilrepresentere produkt eller tjeneste som tilbys av annonsorer, lure brukere til a skaffe produkt eller tjeneste som tilbys av annonsorer, og oppfordre eller utdanne surfere til a kansellere ethvert produktkjop eller tjeneste som tilbys av annonsorer.

4.11. Affiliate ma ikke dele, lane, leie, selge eller overfore sin konto til noen tredjepart med mindre forhands skriftlig godkjenning er oppnadd fra MaxBounty.

4.12. Enhver tilknyttet fordeling av annonser via e-post ma overholde alle folgende regler:

4.12.1. Affiliate ma distribuere annonser kun til de mottakere som har valgt a motta slik e-post fra affiliate. MaxBounty forbyder bruk av Spam. Eventuell bruk av Spam overhodet av Affiliate, vil fore til fortabelse av Affiliates hele provisjon for alle kampanjer, og oppsigelsen av Affiliates konto. Affiliate vil ogsa holdes ansvarlig for alle skader som oppstar som folge av brudd pa denne bestemmelsen, inkludert rimelige rettsomkostninger.

4.12.2. Hvis det onskes av MaxBounty, ma Affiliate v re i stand til innen 24 timer etter slik anmodning a gi navn, dato, klokkeslett, IP-adresse og URL der brukeren ga tillatelse til Affiliate for a motta slike annonser via e-post.

4.12.3. Affiliate ma sorge for at hver e-post mottaker er utstyrt med en gyldig opsjonsmekanisme innen hver e-postleveranse for at mottakerne skal "opt-out" av fremtidige utskrifter fra Affiliate.

4.12.4. Affiliate ma ikke bruke annonsor- eller MaxBounty-navnet (inkludert eventuell forkortelse av det) i den opprinnelige e-postadresselinjen ("Fra" -linjen) eller emnelinjen i en hvilken som helst e-postoverforing, med mindre det er gitt spesifikk tillatelse annet.

4.12.5. Affiliate ma ikke bruke forfalsket avsenderinformasjon eller forfalskede IP-adresser.

4.12.6. Affiliate ma kun bruke forhandsgodkjente annonsorfeltlinjer og fra linjer som angitt i kampanjebetingelser.

4.12.7. Affiliate ma bare bruke legitim rutinginformasjon.

4.12.8. Affiliate ma bruke sine egne sporingskoblinger som omdirigerer til sporingskoblingene som leveres av MaxBounty.

4.12.9. Affiliate ma ha en ordentlig personvernpolicy pa deres nettside, og den ma v re i samsvar med alle FTC retningslinjer, regler og forskrifter med hensyn til privatlivets fred og garanterer at e-postkampanjer gjennomfores i samsvar med denne personvernreglene, og i samsvar med eventuelle gjeldende lokale eller internasjonale lover.

4.12.10. Affiliate ma sorge for at hver e-post inneholder annonsorens abonnementsmekanisme som angitt i kampanjebetingelser.

4.12.11. Affiliate ma ikke sende e-post til en e-postadresse eller et domene som finnes i en annonsorens undertrykkelsesliste som angitt i kampanjebetingelser.

4.12.12. Affiliate ma sorge for at hver e-post klart inneholder Affiliates fysiske adresse, som ikke kan v re en PO BOX.

4.12.13. Affiliate ma overholde alle kampanjeinstruksjoner fra MaxBounty og annonsor som angitt i kampanjebetingelser.

4.12.14. Affiliate ma v re i samsvar med alle relevante lover, inkludert, men ikke begrenset til, kontrollen av overgrepet av ikke-solicited pornography and marketing (CAN-SPAM) fra 2003 15 U.S.C. ch. 103 og en lov for a fremme effektiviteten og tilpasningsevnen til den kanadiske okonomien ved a regulere visse aktiviteter som motvirker avhengighet av elektroniske midler til a utfore kommersielle aktiviteter, og a endre den kanadiske loven om radio-fjernsyn og telekommunikasjon, konkurranseloven, personopplysningene Lov om beskyttelse og elektronisk dokumentasjon og teleloven SC 2010, c. 23 (CASL).

5. Reklame tjenester og garantier.

5.1. Forutsatt at Affiliate overholder alle bestemmelser i denne avtalen og kampanjevilkarene, gir MaxBounty tillatelse til a tilknytte en ikke-eksklusiv, begrenset, tilbakekallelig lisens til a markedsfore, vise, utfore, kopiere, overfore og markedsfore annonsen i forbindelse med forpliktelsene herunder og markedsfore, utfore, kopiere, overfore og markedsfore annonsen til tredjeparter i forbindelse med sine forpliktelser herunder. Affiliates bruk av annonser eller opphavsrettsbeskyttet materiale i strid med denne avtalen er strengt forbudt og vil resultere i at dette begrensede lisensen straks trekkes tilbake og kan fore til terminering av Affiliates konto og holdes ansvarlig i henhold til gjeldende lov.

5.2. MaxBountys eneste forpliktelse overfor Partneren i henhold til denne Avtalen med hensyn til Annonser skal v re a gi slike annonser til bruk i deres annonseringsarbeid. Annonseringstjenestene fra MaxBounty er gitt "som det er". MaxBounty gir ingen garantier, garantier, lofter eller estimater, uttrykt eller underforstatt, muntlig, skriftlig eller pa annen mate unntatt som spesifikt angitt her, og garanterer ikke, inkludert men ikke begrenset til demografisk profilering av brukere, klikk pa Action konverteringsfrekvenser, svarfrekvenser eller konverteringsfrekvenser fra Handling til salg.

5.3. Ingen ytterligere garantier er gitt.

6. Kommisjonens inntekter og utbetalinger.

6.1. MaxBounty skal sende Affiliates provisjonsbetaling omtrent femten (15) dager fra den siste virkedagen i hver maned der inntektene er palopt dersom belopet som skyldes Affiliate overstiger enten USD 100 eller 100 Betalingsbelopet etterspurt av Affiliate, avhengig av hvilket som er hoyere. Betalingsterskler kan variere basert pa betalingstype valgt av Affiliate. Retningslinjer for terskel for betalingstype kan endres uten varsel til Affiliate. Provisjoner vil bare bli opptjent pa handlinger rapportert av annonsoren, og forst etter at MaxBounty mottar full betaling fra annonsoren. MaxBounty er ikke forpliktet til a betale Affiliates for handlinger som ikke betales av annonsoren.

6.2. MaxBounty skal oke betalingsfrekvensen for Affiliate til ukentlig, forutsatt at Affiliate har mottatt en tidligere betaling fra MaxBounty og er oppsett for a motta betalinger elektronisk. Alle andre vilkar og restriksjoner for betaling som beskrevet i pkt. 6.1 gjelder for ukentlig betaling. MaxBounty etter eget skjonn kan diskvalifisere enhver tilknyttet fra a v re kvalifisert for ukentlig betaling.

6.3. Ved manglende betaling av en annonsor, og hvis MaxBounty etter eget skjonn velger a ikke foreta betaling til Affiliate, skal en Affiliates tilbakekalling for eventuelle opptjente provisjoner ikke betales for a gjore krav mot den relevante annonsoren (e), og MaxBounty frasier seg ethvert ansvar for slik betaling.

6.4. MaxBounty eller annonsoren kan reversere enhver handling generert av affiliate. Omstendigheter for tilbakevendende handlinger inkluderer, men er ikke begrenset til, dupliserte handlinger, svindelfremstilte handlinger, manglende betaling, affiliatees manglende overholdelse av avtalen, ugyldige eller ufullstendige data eller produktavkastning. Tilbakebetalinger kan til enhver tid brukes, inkludert for handlinger i en periode hvor betalingen allerede er utstedt til affiliate.

6.5. I tilfelle reverseringer pafores Handlinger som en Affiliate har allerede blitt betalt for, ma Affiliate betale tilbake for disse Handlingene til MaxBounty.

7. Henvisningsprogram.

7.1. Affiliate skal tjene en 5% referansegebyr pa provisjonsbetalinger til andre nye tilknyttede selskaper (unntatt bonuser, belonninger, tilleggsutbetalinger, tilknyttede inntekter der affiliate er et annonseringsnettverk og henvisningsinntekt) som er henvist til MaxBounty ved hjelp av spesifisert koblingskode. Affiliate skal tjene denne avgiften pa provisjonen betaling av en referert Affiliate for en periode pa tolv (12) maneder etter at den henviste Affiliate blir med i MaxBounty Network. Sekund rregnskapet som eies av Affiliate, er unntatt fra henvisningsprogrammet. MaxBounty forbeholder seg retten til a si opp et Affiliate-henvisningsprogram, helt eller delvis, nar som helst, av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, svindel, tvilsom aktivitet eller brudd pa vilkarene som er angitt i avtalen eller kampanjebetingelsene.

8. Representasjoner og garantier.

8.1. Hver part representerer og garanterer at de har fullstendig selskapsrett, makt og fullmakt til a innga denne avtalen, gi rettigheter og lisenser gitt og utfore de handlinger som kreves av den.

8.2. Hver part anerkjenner at den andre parten ikke gir noen garantier eller avtaler knyttet til det aktuelle emnet som ikke er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.

9.1. Affiliate skal ikke oppfordre eller rekruttere, direkte eller indirekte, noen annonsorer som er kjent for a v re en annonsor for MaxBounty, for a tilby produkter eller tjenester som er konkurransedyktige med MaxBounty, og heller ikke kontakte slike annonsorer for noe formal i lopet av perioden Affiliates medlemskap i MaxBounty Network og i tolv (12) maneders perioden etter oppsigelse av Affiliates medlemskap i MaxBounty Network.

10. Ansvarsbegrensning.

10.1. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EN PART ER ANSVARLIG FOR ANDRE FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, PUNITIVE, FOLGENDE, SIKKERHET ELLER SOKELIGE SKADER ELLER KOSTNADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, (SELV OM DENNE PARTEN ER UNDERVIST OM MULIGHETEN FOR SADANTE SKADER), SOM OPPSTAR FRA AFFILIATE DELTAKELSE I MAXBOUNTY'S NETWORK. MAXBOUNTY SKAL INGEN EVENTUELLE ANSVAR KAN ANSES FOR MER OVER DET BELOP SOM ER BETALT TIL A FOLGE HER. INGEN AKTION, SUIT ELLER PROCEDURE SKAL BLIES MOT MAXBOUNTY MORE THAN ONE YER AF DATOEN DATO.

10.2. Affiliate aksepterer ikke a holde MaxBounty eller Annonsorer ansvarlig for noen av konsekvensene av avbrudd eller service.

11.1. Affiliaten patar seg a skadeslos og holde ufarlig MaxBounty, Annonsor, og hver hvis dets agenter, offiserer, styremedlemmer og ansatte er ansvarlige overfor tredjeparter som folge av handlinger eller manglende handlinger av en slik skadeslosende part eller enhver handling fra sine kunder eller brukere . Affiliate er eneansvarlig for ethvert juridisk ansvar som oppstar som folge av eller relatert til Affiliates nettsted (er), hvilket materiale som Brukere kan knytte via Affiliates nettsted (er) og / eller forbruker- og / eller offentlig / regulatorisk klage som oppstar som folge av enhver e-postkampanje eller annen reklamekampanje som utfores av Affiliate, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle spam- eller svindelklager og / eller eventuelle klager vedrorende manglende tillatelse til a gjennomfore en slik kampanje til forbrukeren.

12.1. Affiliate aksepterer a avsta fra a oppgi MaxBountys konfidensielle opplysninger eller annonsorens konfidensielle opplysninger (inkludert, men ikke begrenset til provisjonspriser, konverteringsfrekvenser, e-postadresser, avgifter, identiteter til annonsorer) til noen tredjepart uten forhands skriftlig tillatelse fra MaxBounty.

13. Force Majeure.

13.1. Ingen av partene skal anses for misligholdt av denne avtalen i den utstrekning at utforelsen av sine forpliktelser eller forsok pa a kurere et brudd er forsinket eller forhindret pa grunn av Guds handlinger, brann, naturkatastrofe, ulykke, terrorisme, oppror, regjeringer , mangel pa materialer eller forsyninger, eller noen annen arsak enn den partens rimelige kontroll forutsatt at parten hvis ytelse pavirkes av en slik begivenhet, gir den andre parten skriftlig melding om dette innen tre (3) virkedager etter slik begivenhet eller forekomst.

14.1. Avtalens parter er uavhengige, ikke-eksklusive entreprenorer. Ingen av partene har noen rettighet eller autoritet til a innga noen avtale pa vegne av, eller padra seg noen forpliktelse eller ansvar for, eller ellers binde den annen part, og heller ikke parten er en agent, representant, partner, ansatt eller joint venture av den annen part.

15.1. MaxBounty forbeholder seg retten til a opprettholde betaling og ta passende rettslige skritt for a dekke erstatningen mot noen tilknyttet som bryter vilkarene i denne avtalen eller bryter mot de garantier og garantier som er angitt i denne avtalen, eller begar svindelaktivitet mot MaxBounty. Med unntak av det som er angitt, er rettighetene og rettsmidler som er gitt til en part i henhold til avtalen kumulative og i tillegg til, ikke i stedet for, andre rettigheter og rettsmidler som parten kan ha ved lov eller i egenkapital.

16. Hele avtalen.

16.1. Denne avtalen utgjor hele og eneste avtale og erstatter alle tidligere avtaler, enten skriftlig, muntlig, uttrykkelig eller underforstatt, av partene med hensyn til transaksjonene som er angitt her.

17. Gjeldende lov.

17.1. Parternes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen skal styres av og tolkes i henhold til lovene i Ontario, Canada.

17.2. Partene gir uigenkallelig og forsyner den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Ontario-provinsen.

18.1. Denne avtalen kan bli avsluttet av en av partene. Denne avtalen kan bli avsluttet umiddelbart etter varsel for brudd pa denne avtalen.

18.2. En annonsor kan avslutte tilknyttet annonsorens program for noen eller annen grunn.

18.3. Ved oppsigelse av denne avtalen vil eventuelle tillatelser gitt i henhold til denne avtalen opphore, og Affiliate ma umiddelbart fjerne alle annonser og lenke til annonsor (e).

AV BEKRAGTNING AV DETTE, har partene forarsaket at denne avtalen blir behorig utfort og bindende for Affiliates innlevering og MaxBountys aksept av Affiliates riktig gjennomfort Affiliate Network-soknad uten behov for ytterligere tiltak fra MaxBounty.


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Trykk her nå!