Skip to content

Choctaw casino kingston ok </ h1>

Choctaw Casino Resort er et statlig foretak av Choctaw Nation of Oklahoma, en foderalt anerkjent suveren indisk stamme.

Ved a fullfore dette Win / Loss Statement foresporselsskjemaet, ber du om et kumulativt gevinst / tap belop for spillaktivitet pa et Choctaw Casino. Informasjonen pa en gevinst / tap-setning vil IKKE gjenspeile gevinster eller tap fra spill som ikke godtar Choctaw Rewards Players Club Card, inkludert, men ikke begrenset til, ikke-klassifisert bordspill, ikke-klassifisert elektronisk spillspill, Off Track-spill, Poker og Bingo. eller spill nar klubbkortet ikke er i bruk. Choctaw Rewards Players Club-systemet kan v re underlagt nedetid under kasinoperasjonen, noe som resulterer i noen spilltransaksjoner som kanskje ikke registreres eller pa annen mate dokumenteres. Denne erkl ringen er IKKE designet for a erstatte en spilledagbok, som IRS anbefaler at hver spiller beholder viktig informasjon som spilledato, maskin- eller tabellnummer, jackpotbelop og totale gevinster og tap. Kontakt din skatteradgiver for a forsta hvordan du bruker den forespurte informasjonen eller en spilledagbok for a utarbeide selvangivelser.

Choctaw Casino Resort anser informasjonen som blir bedt om a v re konfidensiell informasjon. Choctaw Casino Resort er ikke ansvarlig for begrensningen av tilgang til konfidensiell informasjon nar den er trykt, nedlastet eller pa annen mate kopiert, enten elektronisk eller fysisk form av deg. Ingen informasjon vil bli utgitt av Choctaw Casino Resort via telefon. En Win / Loss Statement er IKKE en erstatning for W2G-informasjon. W2G-informasjonen ma bli forespurt separat gjennom Choctaw Casino Resorts W2G-avdelingen pa [email protected] eller 580.920.0160 Ext. 1186.

V r oppmerksom pa at hver enkelt Choctaw Rewards Players Club Card-konto vil kreve sin egen Win / Loss Statement.

Jeg hermed, for meg selv, mine arvinger, eksekutorer, administratorer og tildelinger frastar og frigjor og aksepterer a holde seg harmlose fra alle rettigheter, krav og arsaker til handling overhodet som jeg matte ha mot Choctaw Nation of Oklahoma, Choctaw Casino Resort, eller Enhver av deres respektive foreldre, enheter, bedrifter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, offiserer, direktorer og ansatte, for ethvert sporsmal, krav, skade, tap, skade, arsak eller ting som oppstar som folge av utgivelse av ovennevnte konfidensielle opplysninger. Eventuelle saker, krav, skader, tap, skade, arsak eller ting som matte oppsta av denne foresporselen, skal styres av og tolkes i samsvar med alle gjeldende lover i Choctaw Nation of Oklahoma og skal avgjores av domstolene i Choctaw Nation of Oklahoma. Ingenting som inngar i denne avtalen skal tolkes for a frafalle de suverene rettighetene til Choctaw Nation of Oklahoma, eventuelle datterselskaper og tilknyttede selskaper i Oklahoma Oklahoma eller en av deres respektive offiserer, styremedlemmer, tjenere, agenter, ansatte, etterfolgere eller assignee.


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Trykk her nå!